BORING / SPRENGING

Arbeid innen boring og sprenging krever inngående fagforståelse og nøyaktighet. Måling og planlegging må utføres med fokus på både sluttresultat og sikkerhet, av fagfolk med riktig kompetanse. Overlat boring og sprenging til oss i Haugen Entreprenør AS. Vi har fartstiden, ferdighetene og profesjonaliteten til å kunne garantere et velutført og varig arbeidsresultat. Alle våre ansatte kan vise til nødvendige sertifiseringer og godkjenninger.

KVALITET OG ÅPENHET

Prosjekter i entreprenørbransjen er som regel økonomisk krevende investeringer, hvor et varig resultat av høy kvalitet er en forutsetning for kundens tilfredshet. Hos Haugen Entreprenør AS kan du stole på at vi til enhver tid ivaretar dine interesser gjennom hele prosjektet, uansett arbeidskategori. Ethvert potensielt prosjekt innledes med åpen og grundig forventningsavklaring, og før vi setter i gang har du fått et fast pristilbud å forholde deg til. Har du spørsmål om våre tjenester eller hva vi kan gjøre for deg – enten i forkant eller underveis i arbeidet – er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

VI TILBYR

Graving
Boring / sprenging
Muring
Vann og avløp
Rivingsarbeid
Massetransport

HAR DU SPØRSMÅL OM VÅRE TJENESTER?

Kontakt oss!